Откъси, откъси…

В новата колекция на Диляна Иванова „ОТ.. КЪС И“ има вграждания, рисуване с конци, вплитания, възли, фрагменти от текстилни експерименти…

ОТ.. КЪС И е виждането на дизайнерката Диляна Иванова/YEDA по отношение на взаимовръзката и уравновесяването на отделни късове, подредени в картина.

Една игра с безкрайни възможности. Цветът е другият водещ фактор, предопределящ посоката на изграждане и надграждане.

Така началото е дадено, но то естествено е и съвкупност от търсения по зададено предизвикателство.

ОТ.. КЪС И е част и цяло от виждането ми по отношение взаимовръзката и уравновесяването на отделни късове, подредени в картина.

чети още

На ръба на надеждата – какви тенденции предвижда Мариан Залцман за 2024 г.

Cosmic SnowWhite

„непознатиТЕ“ по следите на четвероевангелието на Иван Александър в Румъния 

Newcomer’s Weeks #2/2023