Да рисуваш мода

ИВАН АСЕН 22 стартира програмата си от събития за даване видимост на постиженията на активни съвременни модни дизайнери през 2023 г.с представянето на книгата „Методи и техники в обучението по модна илюстрация“ на Александър Гергинов, придружена с изложба на актуални рисунки и илюстрации на автора.

Изданието изследва и проследява методите, използвани в програмите по рисуване. Разгледани са възникването, функцията и историята на модната илюстрация. Проследена е появата на различни издания и материали, свързани с възпитаването на отношение към модата и образователни подходи за създаване на модни илюстрации. Изброени са най-важните модни издания, книги и имена, които имат педагогическо значение в областта на модната илюстрация в Западна Европа, САЩ и са съпоставени с българските еквиваленти в сферата.

Прегледът на историческото развитие на методиката по рисуване е изключително важен за разработка и създаване на програма и методика по специализирано рисуване, близко до нуждите на обучаващите се в сферата на модния дизайн.

Разгледани са и отделни художествени материали, използвани при създаване на модната илюстрация, като са дадени примери за произхода и начина на използването им.

Описани са проблемите и процесите, през които минават студентите по мода. Частично е представена и програмата по модна илюстрация, по която работят студентите в НХА от 2011 г. година до момента. Теоретичната част е визуализирана с примери от актуални работи на автори като Анелия Антова, Цветелина Ценкова, Виктория Динева, Пола Попова, Магдалена Декова и др.

П
Виктория Динева

чети още

На ръба на надеждата – какви тенденции предвижда Мариан Залцман за 2024 г.

Cosmic SnowWhite

„непознатиТЕ“ по следите на четвероевангелието на Иван Александър в Румъния 

Newcomer’s Weeks #2/2023